گزارش تصويري از برگزاري جلسه قرائت و تفسير قرآن كريم در سازمان قطار شهري كرج

جلسه شورای پایگاه بسیج الغدیر با حضور جناب آقای سرهنگ قربانی