گفتگو با فرمانده پايگاه بسيج الغدير سازمان قطار شهري كرج در خصوص برنامه‌های در دهه فجر

گزارش تصويري از برگزاري مسابقه اذان و اقامه نماز در سازمان قطار شهري كرج و حومه