بازديد سردار پوري رحيم معاون امور شهري سازمان پدافند غيرعامل كشور و هيئت همراه از مركز فرمان و پروژه خط 2 قطار شهري كرج و حومه

گزارش تصويري از روز گراميداشت شهدا و تكريم مادران و همسران شهدا