بازدید سردار اکبریان و دکتر کلیوند نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از پروژه خط 2 سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج

سردار اکبریان و دکتر کلیوند نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با حضور در کارگاه مرکزی پروژه خط 2 سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج از نزدیک در جریان روند عملکردی این پروژه قرار گرفتند.

در این نشست نیز مهندس ارتقایی معاون عمرانی استاندار البرز،احمدی نژادسرپرست شهرداری کرج و دیگر ارکان پروژه خط 2 حضور داشتند که علی اصغر صلواتی سرپرست سازمان به ارایه عملکرد سازمان پرداخت و پیشرفت فیزیکی 40 درصدی در بخش عمرانی ایستگاه های فاز اول را از جمله موضوعاتی بیان داشت که تا کنون به انجام رسیده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه قطار شهری کرج برای بهره برداری نیازمند چهار هزار میلیارد بودجه است، گفت: در حال حاضر یک هزار میلیارد به این پروژه تخصیص داده شده است.

وی، با بیان اینکه  عملکرد 10 ساله  قطار شهری کرج نسبت به دیگر کلانشهرها مطلوب نبوده است، زمان اتمام فاز اول پروژه قطار شهری در صورت تامین بودجه را سه سال اعلام کرد.

صلواتی افزود: قطارشهری کرج برای سرعت بخشیدن به کار خود نیازمند تزریق بودجه است و مسئولان مربوطه باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج، کار کارشناسی صورت گرفته از اول آبان ماه سال گذشته تا کنون را 550 هزار ساعت ذکر کرد و یادآور شد: در گذشته 81 دستگاه برای پیشرفت پروژه فعالیت می کردند که با تزریق بخشی از بودجه در حال حاضر این آمار به 421 دستگاه رسیده است.

صلواتی با بیان اینکه آمار نیروی انسانی نیز از حدود صد نفر به 539 نفر رسیده است، عنوان کرد: در صورتی که بخواهیم در زمان مقرر پروژه را به اتمام برسانیم به بیش از سه هزار نفر نیروی انسانی نیاز داریم.

 

 در ادامه نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: که در صورت واگذاری بهره برداری از ایستگاه های مترو به بخش خصوصی، رقابت ایجاد می شود و این موضوع نقش بسزایی در پیشرفت کار خواهد داشت.

باید صورت مساله را بدانیم چرا که اگر در مسیر غلط گام برداریم به پاسخ مناسب دست نیافته و خروجی مثبتی ذریافت نخواهیم کرد.دکتر کولیوند نیز با بیان اینکه ما نتوانستیم با مدیریت صحیح از توقف کار جلوگیری کنیم، تاکید کرد: شورا باید برای نجات شهرداری از بحران کمبود بودجه سراغ کمک های استانی برود.

این مسئولان در ادامه بر اصلاح قرارداد پروژه تاکید کردند و گفتند: بودجه مورد نیاز پروژه قطار شهری فراتر از میزان تعیین شده در قرارداد است و این تفاوت بودجه باید اصلاح شود.

دکتر کولیوند نیز بیان داشت که باید راهکاری برای نحوه تامین بودجه پروژه اندیشیده شود تا بتوانیم سریع تر این امکان ارزشمند حمل و نقل را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

در پایان جلسه مسئولان حاضر از بخشی از پروژه خط 2 قطار شهری بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری کار گروه فاینانس ویژه پروژه سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج

صبح امروز پیرو جلسات کار گروه های مالی و تامین منابع جلسه کارگروه فاینانس در محل کارگاه مرکزی سازمان حمل ونقل ریلی برگزار گردید.

این جلسه با حضور مهندس صلواتی رئیس سازمان ، مدیران و کارشناسان مشاور کارفرما و پیمانکار صورت پذیرفت.

موضوع مورد بحث این جلسه نقشه راه و رفع موانع فاینانس و سرعت بخشیدن به امر فاینانس بود.

در پایان مهندس صلواتی بیان داشتن که این جلسات با قدرت بیشتر و سناریوی زمان بندی انجام پذیرد که خروجی آن سرعت بخشیدن به پروژه مترو شود تا مردم کرج از آثار آن بهره مند شوند.