کارگروه فنی و اجرایی در ایستگاه جهانشهر

ایستگاه جهانشهر محل برگزاری کارگروه فنی اجرایی پروژه خط 2 قطار شهری کرج

 

به منظور نظارت مستقیم بر روند اجرایی پروژه خط 2 قطار شهری کرج، جلسه کارگروه فنی و اجرایی پروژه، این هفته در سالن مسافر ایستگاه جهانشهر برگزار شد. با توجه به اجرای آخرین مراحل عملیات نازک کاری در سالن مسافر ایستگاه جهانشهر، این فضای عمومی جهت برگزاری جلسه کارگروه فنی و اجرایی پروژه انتخاب شد و جلسه مذکور صبح روز دوشنبه 28 مهر ماه با حضور دکتر کمالی زاده شهردار کلان شهر کرج، خلیلی اردکانی، عضو شورای اسلامی شهر کرج، معاونین حقوقی، املاک و مالی و اقتصادی شهرداری کرج، و مدیران پروژه در سالن مسافر ایستگاه جهانشهر برگزار شد.

در جلسه کارگروه فنی و اجرایی پس از ارایه گزارش جامع فعالیت ها و آخرین وضعیت پروژه، لزوم تحقق جریان نقدینگی مورد نیاز برای ماه های آینده به منظور راه اندازی اولویت اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راه کارهای لازم ارایه گردید.

 

نشست کارگروه فنی، اجرایی در ایستگاه 45 متری گلشهر با حضور مدیران ارشد پروژه و مدیران شهری برگزار شد.

نشست کارگروه فنی، اجرایی پروژه خط 2 قطار شهری کرج، صبح روز پنجشنبه دهم مهرماه 99، در اولین ایستگاه تکمیل شده این پروژه برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر کمالی زاده شهردار کلان شهر کرج، مهندس سجادی مدیرعامل شرکت سابیر، علی سلطانی مقدم معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج، رسولی عضو ناظر شورای اسلامی شهر کرج در پروژه خط 2 قطار شهری، مهدی لطفی، عباس حق محمد لو، امیرحسین کاظمینی،شهرداران مناطق 8، 7 و 4 کرج، مهندس صلواتی رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج، مهندس محمودیان رییس اداره املاک و مستغلات شهرداری کرج و سایر مدیران پروژه برگزار شد.

کارگروه فنی و اجرایی در این نشست مهم، راهکارهای رفع موانع مالی و استملاکی به منظور برطرف شدن موانع اجرایی پروژه را مورد بررسی قرار داد. این امر جهت راه اندازی و تسریع در روند اجرایی و پیشرفت پروژه تاثیر گذار خواهد بود و با برطرف شدن این موانع تحقق اهداف برنامه اولویت اول راه اندازی امکان پذیر خواهد شد.

در نشست کارگروه فنی و اجرایی، که این هفته به شکل ویژه ای برگزار شد، راه کارهای عملی جهت پیشبرد اهداف پروژه و کاهش تاثیر منفی بروکراسی اداری از طرف دکتر کمالی زاده شهردار کرج مطرح شد که این مهم می تواند نقش تعیین کننده ای جهت تسریع در فرآیندهای مالی و اداری پروژه ایفا نماید.

پروژه خط 2 قطار شهری کرج در شرایط فعلی و با وجود تحریم های ظالمانه و همچنین تاثیرات منفی بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی، با همدلی و همراهی مدیران استانی و تلاش همه ی ارکان پروژه، بیش از پیش در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اولویت اول راه اندازی قرار دارد.