برگزاری جلسات مستمر جهت رفع مشکلات اجرایی و تجهیزاتی پروژه قطار شهری کرج

حضور مستمر کمالی زاده شهردار و احد رسولی و خلیلی اردکانی دو عضو شورای اسلامی شهرکرج در جلسات و کارگروه های رفع موانع و مشکلات پروژه قطار شهری کرج این پروژه را به بهره برداری نزدیک کرده.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج: جلسه کارگروه رفع موانع و مشکلات اجرایی و تجهیزاتی پروژه خط 2 با حضور شهردار و اعضاء ناظر شورای اسلامی شهر کرج در کارگاه مرکزی پروژه با ارائه گزارش توسط پیمانکار پروژه آغاز گردید.

کمالی زاده شهردار کلانشهرکرج در این جلسه بیان داشتند: هماهنگی و دقت بیشتر کارفرما ، پیمانکار و مشاور میتواند باعث ایجاد توازن درست در سرعت بخشیدن به روند اجرایی و تجهیزاتی پروژه گردد.

درادامه شهردار با تاکید بر استفاده از راهکار ها و روش های دیگر جهت تامین مصالح مورد نیاز پروژه باعث می شود در مواقع حساس روند اجرا متوقف نشود تا طبق زمانبندی پروژه به مسیر خود ادامه دهد.

بیانات ناظرین شورای اسلامی شهر کرج در سازمان حمل و نقل ریلی:

دکتر احد رسولی بیان داشتند با برگزاری مستمر جلسات و انجام آسیب شناسی، موانع را مرتفع کردیم، نیازمندیم تا پیمانکار و مدیران پروژه گزارشات را دقیق و با شفافیت ارائه دهند تا بتوانیم با همکاری بیشتر روند خوب پروژه را تا رسیدن به بهره برداری حفظ کنیم.

دکتر خلیلی اردکانی نیز حضور مستمر خود و همکاران خود را در پروژه قطار شهری نشانه عزم جدی شورای پنجم در جهت به ثمر رساندن پروژه دانستند و فرمودند: فاز یک پروژه روند خوبی دارد و دو ایستگاه در مراحل بهره برداری قرار گرفته و میتوانیم با همکارای و تلاش بیشتر موانع را برطرف کنیم و مردم شهر کرج را بهرمند از نعمت قطار شهری نماییم.

گزراش تصویری از جلسه کارگروه رفع موانع اجرایی و تجهیزاتی باحضور شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهرکرج

جلسات هفتگی پیشرفت پروژه خط ۲ با حضور شهردار و اعضاء ناظر شوراء اسلامی شهرکرج

حضور و پیگیری های شهردار به همراه ناظرین شورای شهرکرج، پنج شنبه های هر هفته در جلسات کارگروه رفع موانع اجرایی،مالی و تجهیزاتی پروژه خط۲ قطار شهری کرج جهت رصد پیشرفت هفتگی پروژه به منظور همکاری بیشتر و نزدیک شدن به زمان بهره برداری، در تمام پنج شنبه های ماه گذشته صورت پذیرفت.

این جلسات با همراهی کمالی زاده شهردار،خلیلی اردکانی و احد رسولی اعضای ناظر شورای اسلامی شهرکرج در سازمان حمل نقل ریلی ، مهندس صلواتی ریاست سازمان ،سجادی مدیرعامل شرکت پیمانکار (سابیر)،مشاورین،مدیران و معاونین پروژه در کارگاه مرکزی برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی خروجی این جلسات و پیگیری های شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی کلانشهرکرج به شرح ذیل می باشد:

_ وجود و تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز راه اندازی بخش اول از فاز یک پروژه خط ۲ که ارزش ریالی آن به قیمت روز بیش از ۴000 میلیارد ریال می باشد، در انبارهای کارگاه مرکزی و کارگاه های پروژه جهت اجرا و نصب در خط 

_ روند روسازی و ریل  گذاری خط هفتگی بیش از ۲۵۰ متر انجام میگردد

_ اجرای عملیات اجرایی انتقال برق ۶۳ کیلو ولت ( برق مورد نیاز جهت حرکت ناوگان حرکتی مترو ) از عظیمیه تا چهارراه طالقانی جهت راه اندازی پست برق قطار شهری کرج و رسیدن روند پیشرفتی این پروژه به پارک شرافت ( ابتدای خیابان بهار )

_ انتقال ریل های مورد نیاز بهره برداری ( 11000متر ) به داخل تونل خط ۲

_ پیشرفت پروژه شفت ناوگان طبق زمان بندی جهت انتقال دو رام قطار خریداری شده که ارزش آنها نیز به قیمت روز بالغ بر 500 میلیارد تومان می باشد در زمان پیش از بهره برداری به داخل تونل

در پایان با بیان صحبت های مهندس صلواتی ریاست سازمان حمل نقل ریلی کرج، ابراز می داریم نزدیک شدن به برنامه طراحی شده و اولویت بندی جهت بهره برداری و راه اندازی پروژه میسر نمی گردید جز رصد و پیگیری های هفتگی شهردار و اعضای شواری اسلامی شهرکرج که با تمام توان موانع و مشکلات پروژه را بر طرف می نمایند تا مردم عزیز شهر کرج از نعمت قطار شهری کرج بهره مند گردند.