گزارش تصویری از مراسم جشن انقلاب و نشست سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی مهندس صلواتی با پرسنل

 

تغيير سرويس دهي در خط ۵ مترو (كرج ـ تهران) به منظور انجام عمليات بهسازي