گزارش تصويري از بازديد دانشجويان دانشگاه خوارزمي از پروژه قطار شهري كرج و حومه

مهندس جواد تركاشوند مسئول بازرسي و عملكرد ارزيابي قطار شهري كرج و حومه شد